JUDr. Jana Horňáková

  • overovanie podpisov
  • notárske služby
JUDr. Jana Horňáková
Nám. SNP 19
811 01 Bratislava

Tel.: ++421-2-55 64 22 37
Mobil: ++421-903-464 944
Fax: ++421-2-55 64 22 38
Email: jana.hornakova@notar.sk